Çocuk ve Ergen Psikolojisi

ÇOCUĞUMUN TERAPİYE İHTİYACI VAR MI?

Çoğu ebeveyn çocuklarına yardımcı olabilmek için her şeyi yapar. Hiçbirimiz oğullarımızın ve kızlarımızın endişeyle, stresle, üzüntüyle veya yalnızlıkla mücadele ettiğini görmek istemeyiz ama yine de onlar bu duyguları deneyimler. Ruh sağlığı sorunlarının çocuklukta erken tespit edilmesi çocukların hızlı iyileşebilmesi için önem taşır.

Q Psikoloji’deki uzmanlar ailelerin ihtiyacı olan test ve psikoterapi hizmetlerini sunmaktadır. Eğer çocuğunuz evde, okulda veya arkadaşları arasında sorun yaşıyorsa biz yardım etmeye hazırız!

Ebeveynler sıklıkla bize çocuklarının terapiden veya diğer test hizmetlerinden yarar sağlayıp sağlayamayacağını sormaktadırlar. Bu yüzden, size çocukların ve ailelerinin en sık karşılaştığı sorunların listesini hazırladık:

Bu sorunlar yaygın olsa da hem aile hem de çocuk için çok zarar vericidir. Doğru bir tanı ve tedavi uygulanmadığında çocukluk ruh sağlığı problemleri yetişkinlikte bağımlılık, suça meyilli olma ve işsizlik gibi sorunların yaşanabilmesi riskini artırmaktadır.

Eğer çocuğunuz sosyal, davranışsal ve/veya duygusal olarak sorunlar yaşıyorsa, beklemeyin ve Q Psikoloji ve Eğitim Danışmanlık ile ilk randevunuzu oluşturmak için iletişime geçin! Misyonumuz çocuklara ve ailelerin sorunlarına çözüm bulup, zorlukların üstesinden gelmeye yardım ederek daha parlak bir geleceğe ulaşmaktır. Bu doğrultuda da değerlendirme (tanı ve testler) ve psikoterapi hizmeti vermekteyiz.

ÇOCUK TERAPİSİ NEDİR?

Terapi, çocuğun duygusal ve davranışsal sorunlarının tedavi seçenekleri arasında en başında gelmektedir. Genel olarak çocuklara psikoterapi yapıldığında duygusal farkındalık, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve spesifik davranış değişiklikleri üzerinde çalışılmaktadır. Terapi sonrası ulaşılması beklenen hedefler aileler ve psikoterapistler tarafından çocuğun ‘yapabilecekleri’ değerlendirilerek oluşturulur.

Çocuk terapisindeki bazı hedeflere aşağıdakiler örnek olabilir;

Bireysel seanslarda çocuğunuza ön yargısız bir ortam sunup, özgür bir alan vererek güvenli bir ortamda sorunları üzerine çalışıyoruz. Tabi bununla birlikte, çocuk terapisi bir iş birliğine dayanır; yani bu demek oluyor ki biz ailelerle birlikte sorunlarla bir ekip olarak mücadele ediyoruz! Çocuklar (özellikle ergenler) kaygıları ve üzüntüleri hakkında aileleriyle konuşmada güçlük çekerler, terapi ortamı onlara sorunları hakkında konuşabilmek için rahat ve güvenli bir ortam sağlar.

Çocuk Terapisi Seans Kuralları

Tanım: Çocuk ve ergenlerde bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti, danışan ve uzman arasında gelişen bir iletişim, paylaşım ve gelişim sürecidir.

Seanslarla ilgili danışan yakını, telefon, internet ya da yüz yüze bilgi almak istediğinde hangi uzmanımıza yönlendireceğimizin tespiti açısından önce asistan psikoloğumuz tarafından yardım alınmak istenen konu ile ilgili genel bilgi alınır. Daha sonra yönlendireceğimiz uzmanımızla, seanslarla ve seans ücretleri ile ilgili bilgi verilir. Danışan yakını, uzmanımızı doğrudan kendisi seçerek de tercihte bulunabilir. (Ayrıntılı bilgiyi web sitemizin süreçler bölümünde bulabilirsiniz)

Seans ücretleri seans sürelerine ve danışmanın uzmanlık alanlarına göre belirlenir.

İlk seansta; danışman, danışanın problemini anlamak ve netleştirmek için anne-baba ve çocukla görüşerek danışanı tanıma yolunda ilk adım atar. Seansın sonunda, seansın şekli ve içeriği hakkında bilgi verir. (Seans sıklığı, seansın işleyişi, seansın kuraları gibi) İlk seanslarda bazı testler danışman tarafından istenebilir. Testler süreci hızlandırarak danışanı daha kapsamlı tanımayı sağlayacaktır. Ancak seansın ilerleyen zamanlarında da gelişimi görmek açısından aynı ya da farklı testler de istenebilir.

Seans alacak danışanın seansa istekli gelmesi önemlidir. (Web sitemizde çocuğunuza nasıl bir açıklama yapabileceğinizle ilgili örnek bir açıklama metni bulacaksınız.) Kendi isteği dışında gelen danışana o günkü seansa devam edip etmek istemediği sorulur ve istememesi halinde o seansın ücreti alınarak seans sonlandırılır.

Seanslar süreleri ortalama olarak bireysel seanslarda 50 dakika sürmektedir.

Planlanan seanslara danışanın zamanından 15 dakika önce gelmesi önemlidir. Gecikme durumunda gecikme süresine göre seansa başlanabilir ya da hiç başlamadan başka bir güne randevu verilebilir. Her iki durumda da tam seans ücreti alınır.

Seans sonrası randevu günü ve saati seanstan hemen sonra belirlenir. İstendiği takdirde ve danışan ve danışmana uygun olması halinde haftanın belirli bir gün ve saati de sabitlenebilir. Ayrıca randevudan bir gün önce Q Psikoloji tarafından danışana mesaj yolu ile hatırlatma bildirimi yapılır.

Bir gün öncesinde en geç saat 17.00’ ye kadar seansın iptali yapılabilir. İptali yapılmayan ve gelinmeyen gecikmelere bağlı olarak eksik sürede yapılan seansların ücreti ‘’psikoterapinin genel ilkesi’’ gereği danışandan, o seans içinde ya da bir sonraki seansta talep edilir. İlk randevu alındıktan sonra randevusuna gelemeyen ya da bir gün önce saat 17.00’den sonra randevusunu iptal ettiren danışanlardan ‘’psikoterapinin genel ilkesi’’ gereği seans ücretinin tamamını isteme hakkına sahiptir.

Okula devam eden çocuk ve ergenlerde danışanın yaşadığı sorunun okul ile de bağlantılı olması halinde danışanın ailesinin izni koşulu ile öğretmenlerinden bilgi alınabilir.

Danışman tarafından danışanın psikiyatri uzmanı ya da başka bir uzman ile görüşülmesinin gerekli olduğu düşünüldüğü durumlarda, durum danışanın ailesi ile paylaşılır. Kendisinin ya da danışmanın yönlendireceği bir psikiyatri ya da farklı bir uzmanının danışanı görmesi sağlanır. Gerekli olduğu halde, psikiyatri ya da farklı bir uzman ile görüşmeyi kabul etmeyen danışanla seansların danışman tarafından uzman görünceye kadar erteleme ya da sonlandırma hakkı vardır. Psikiyatri ya da farklı bir uzmana yönlendirilmesi halinde, uzmanı ile Q psikoloji danışmanı mail ya da telefon yolu ile iş birliği sağlayacaktır.

Seanslar danışanın yaşamış olduğu sorun çözüldüğünde seans karşılıklı konuşulup değerlendirildikten sonra sonlandırılır. Danışan ailesi seans sürecini kendi isteği ile istediği zaman diliminde de sonlandırabilir. Ancak sonlandırmadan önce seansta bu isteğini dile getirmesi, o anda yaşadıklarına bakılması kişinin aldığı kararın sağlıklı olup olmadığının değerlendirilmesi açısından önemlidir.