Çocuk Tanıma Programı

Çocuğu tanımakla başlar her şey!

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bilişsel yönden güçlü ve geliştirmeye açık alanlarını tanımak

Sosyal ve duygusal yönden güçlü ve geliştirmeye açık alanlarını tanımak

Yetenek ve ilgi yönünden güçlü ve geliştirmeye açık alanlarını tanımak

Davranış ve uyum yönünden güçlü ve geliştirmeye açık alanlarını tanımak

Bedensel ve hareket yönünden güçlü ve geliştirmeye açık alanlarını tanımak

PROGRAMIN AŞAMALARI

1) Başvuru ve Randevu Alma

Q Psikoloji’den telefon (0551 388 20 32) yolu ile ya da yüzyüze görüşerek bilgi ve randevu alınır.

2) Öngörüşme ve Anemnez Alma

Uzmanımız tarafından aile ve çocukla ön görüşme yapılır; anamnez (kişisel öykü) alınır.
• Çocuğun yaş dönemi ve ihtiyaçları gözetilerek uygulanacak profesyonel testlere karar verilir.
• Testlerin uygulanacağı gün ve saatler belirlenir.

3) Test Uygulama ve Rapor

• Uzmanlarımız tarafından test uygulamaları yapılır.
• Test sonuçları ile ilgili raporlar hazırlanır.

4) Geri Bildirim ve Yönlendirme

• Test raporlarından hareketle, aileye çocuk hakkında uzmanlarımız tarafından geribildirim verilir.
• Çocuğun sonuçlarından hareketle, gelişimini destekleyecek “Bireysel Gelişim Yönlendirme Raporu” verilir.
• Aileye, çocuğun gelişimini destekleyecek “Bireysel Gelişim Programı” önerilir.

5) Bireysel Gelişim Programı

• Ailenin talep etmesi halinde, çocuk, uzmanlarımız tarafından önerilen “Bireysel Gelişim Programı” na alınır.
• Programın hangi alanlarda ve ne kadar süre ile uygulanacağı, raporlar ve karşılıklı görüşmelerle belirlenir.