Yrd. Doçent Doktor Öğretim Üyesi
Dr. Oktay Aydın

Dr. Oktay Aydın

Psikolojik Danışman

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üy. Oktay Aydın 1990 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1993 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında, doktorasını da 1999 yılında aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri alanında “WJ-Rcog’un Analiz-Sentez ve Kavram Oluşturma Alt Testlerinin Türkiye’ye Uyarlanması ve İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Akıl Yürütme Yeteneklerinin İncelenmesi” konulu tez ile tamamladı.

Aydın, 1991 yılından beri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde görev yapmaktadır. Görev yaptığı bu sürede, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli dersler vermiş, çok sayıda eğitim projesinde görev almış, tez danışmanlığı yapmış ve çeşitli konularda seminerler vermiştir.

Dr. Öğr. Üy. Oktay Aydın’ın konu alanı ile ilgili yayınlanmış kitapları, kitap bölümleri, bilimsel makale, gazete ve dergi yazıları, ayrıca çeşitli ulusal tv kanallarında röportajları bulunmaktadır. Vatan Gazetesi’nde “Çocuk Aklı” adlı köşesinde yazılar yazmıştır.

 

Özel İlgi Alanları:

 • Beyin ve Öğrenme İlişkileri
 • İletişim ve İknanın Psikodinamikleri
 • Zeka ve Zekanın Geliştirilmesi
 • Yetenekli Çocuklar ve Yetenek Yönetimi

 

Kitaplar:

 • Mutlu Çocuklar Mutlu Ailelerde Yetişir
 • Duygularımla Aklımı Buluşturuyorum: Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Yetiştirmek
 • Geleceğin Çocuklarına İlham Veren Projeler
 • Monera Dikkat ve Hafıza Geliştirme Programı

 

Kitap Bölümleri:

 • “Empatinin Nörobiyolojik Temelleri”, Çocuk ve Empati. (Editör: Yücel Kabapınar)
 • “Yetenekten Kariyere Yolculuk”, İlkokul Üzerine Güncel Konular-I. (Editörler: Z. Nurdan Baysal, Elif Sarıcan, Nurcan Şener)
 • “Yetenek Odaklı Eğitim Modeli”, İstanbul Üniversitesi AUZEF Ders Kitabı.
 • “Okul Öncesi Dönemde Beyin Gelişimi ve Kapasiteyi Geliştirme Teknikleri”, Beyin ve Öğrenme Sürecinde Okul Öncesi Eğitim. Türkiye Özel Okullar Birliği Yayını.
 • “Öğrenme ve Bilgi-İşleme Yaklaşımı”, Eğitim Psikolojisi. (Editörler: Sırrı Akbaba, Şakire Alnıak)
 • “0-14 Yaş Çocuğunun Gelişim Özellikleri”, Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne-Baba Rolleri. (A. Oktay ve N. H. Bilgin Köse ile birlikte), (Editörler: Halis Ayhan, Yurdagül Mehmedoğlu, Hülya Bilgin)
 • “Okul Öncesi Çocuğunun Gelişim Özellikleri”, Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı El Kitabı. (N. H. Bilgin ile birlikte)

 

Verdiği Lisans ve Lisans Üstü Dersler:

 • Gelişim ve Öğrenme (Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf)
 • Rehberlik (Sınıf Öğretmenliği 4. Sınıf)
 • Çocuk Ruh Sağlığı (Sınıf Öğretmenliği 4. Sınıf)
 • Araştırma Teknikleri (Sınıf Öğretmenliği 4. Sınıf)
 • Kişilerarası İlişkiler ve İletişim (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2. Sınıf)
 • Çocuk Psikolojisi (Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf)
 • Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimleri (Sınıf Öğretmenliği 4. Sınıf)
 • Okul Psikolojisi (Gedik Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. Sınıf)
 • Araştırma Semineri (Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
 • Okul, Aile ve Çevre İlişkileri (Yeditepe Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı)
 • Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları (Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
 • Gelişimin Biyopsikolojik Temelleri (Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
 • Eğitimin Psikososyal Temelleri (Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
 • Üstün Zekalılar ve Eğitimleri (Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
 • Öğrenme, Zeka ve Motivasyon Teorileri (Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
 • İlköğretim Sorunları (Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)

 

Projeler

 • “Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitimde Yönlendirme”, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Kasım 1997.
 • “Okullarda Spor Kültürünü Geliştirme ve Olimpik Eğitim Projesi”, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hasan Kasap, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul, 2001.
 • “Okul Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçiş Projesi”, M.Ü.-MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Unicef, İstanbul, 2002.
 • “Güvenli Okul Projesi (Sultanbeyli ve Gaziosmanpaşa Pilot Çalışma)”, İstanbul Valiliği, İstanbul 2008-2009 öğretim yılı süresince.
 • Aile Eğitimi Programı. MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Unicef Ortak Projesi. Uzman olarak görevlendirme. Şubat 2009.
 • “Güvenli Okul Projesi (Buca İlçesi İsmail Şekip Uyal İ.Ö.O. ve Çamlık İ.Ö.O.)”, Kültür Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile, İstanbul 2009-2010 öğretim yılı süresince.
 • “Etkili Yönetici ve Öğretmenle Etkili Okula Projesi (Ankara Pursaklar İlçesi Azmi Ertuğrul İ.Ö.O.), Kültür Üniversitesi ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile, İstanbul 2009-2010 öğretim yılı süresince.
 • “Etkili Yönetici ve Öğretmenle Etkili Okula Projesi (İzmir Menderes İlçesi Bayrak İ.Ö.O.), Kültür Üniversitesi ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile, İstanbul 2011-2012 öğretim yılı süresince.
 • “Etkili Okul Mutlu Öğrenci Projesi”, Kültür Üniversitesi Ar-Ge Birimi, Ankara: 2012-2013. (Öğretim yılı boyunca 15 günlük hizmet içi eğitim ve ayda bir tam gün süpervizörlük çalışmaları. Halen sürmektedir.)
 • “Deniz Yıldızları Projesi”. (Rehberlik Müdahale Programları Geliştirme Projesi). İstanbul Maltepe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2013-2014 öğretim yılı süresince.
 • “KARYAP Kartal Yetenek Haritası ve Akademisi Projesi”, Kartal Milli Eğitim Müdürlüğü, 2014-2016 öğretim yılı süresince
 • “DUYAK Yetenek Haritası ve Akademisi Projesi”, Maltepe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2014-2017 öğretim yılı süresince
 • “ÜYAP Ümraniye Yetenek Haritası Projesi” Ümraniye Milli Eğitim Müdürlüğü, 2015-2016 öğretim yılı süresince)
 • “Bil-Yap Yetenek Haritası Projesi”, Bilecik, 2018-2019 öğretim yılı
 • “Seman Projesi”,Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019-2020 öğretim yılı
 • “Yetenekten Kariyere Yolculuk Projesi” İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019-2020 öğretim yılı
 • “Özdeğerler Eğitim Programı: Program Geliştirme Projesi”, Adıgüzel Eğitim Vakfı (halen devam ediyor)
 • “Yetenek Odaklı Eğitim Modeli Pilot Uygulama Projesi”, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü (halen devam ediyor)

 

Bildiriler

 • “Çocuklar İçin Uygun Yaşama Ortamları”, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Habitat II). İstanbul: 3-14 Haziran 1996.
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Alanında Hizmet Veren Mesleklerden Psikolojik Danışmanlık”, 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi. Antalya: 15-18 Mayıs 1997.
 • “6-9 Yaş Çocuklarının Hareket Gelişimleri İle Akıl Yürütme Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi III. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. İstanbul, 11-13 Mayıs 2000.
 • “5-6 Yaş Çocuklarının Sezgisel Düşünme Yetenekleri İle Akıl Yürütme Yetenekleri Arasındaki ilişkinin İncelenmesi”, Ya-Pa Uluslar Arası Okul Öncesi Eğitim Semineri. İstanbul, 2004.
 • “5-6 Yaş Çocuklarının Akıl Yürütme Yetenekleri İle Ritm Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Ya-Pa Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Semineri. İstanbul, 2004.
 • “Sınıf Rehberlik Programı İle İlgili Okul Rehber Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi”, III. Uygulamalı PDR Kongresi-2010. Hacettepe Üniversitesi ve Türk Psikologlar Derneği işbirliğiyle. 2010.
 • Zor Veliler İle Başa Çıkma”, I. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu: Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları Sempozyumu. 4-5 Aralık 2010, İstanbul.
 • Okul Öncesi Sempozyumu”, Okyanus Kolejleri. 11 Şubat 2012. İstanbul.
 • Okul Öncesi Dönemde Beyin Gelişimi ve Kapasiteyi Geliştirme Teknikleri”, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği. II. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu: Beyin ve Öğrenme Sürecinde Okul Öncesi Eğitim: 3-4 Aralık 2011, İstanbul.
 • 18-21 Yaş Grubu Bireylerin Genel Zeka Düzeyleri İle Psikolojik Semptom Düzeyleri Arasındaki İlişki”, The 19thBiennial World Conference of the WCGTC: Making a World of Difference for Gifted Children. August 8, 2011, Prag. (Arş. Gör. Pınar Konyalıoğlu ile birlikte)
 • Üstün Zeka ve Yeteneğe Sahip Çocuklar İle Üstün Olmayan Çocukların Sosyal ve Duygusal Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Excellence in Education 2012: Theory-Research-Practice Conference th. Jerusalem, Israel. (Arş. Gör. Pınar Konyalıoğlu ile birlikte)
 • An Analysis of The Relationship Between The Lives of The Primary-Secondary School Students Regarding Domestic Violence at Home and Their Academic Success”, International Conference on New Horizons in Education: Inte2012, Procedia-Social and Behavioral Sciences 55 (2012) 1233-1242.

 

Makaleler

 • “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Psikolojik İhtiyaçları İle Öğretmenlik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 1994
 • “Çocuklar İçin Uygun Yaşama Ortamları”, (Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu ve Arş. Gör. Hülya Bilgin ile birlikte), Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 1996.
 • “Okul Öncesi Çocuğunun Gelişim Özellikleri”, (Hülya Bilgin Aydın ile birlikte), Ü. Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı Rehber Kitaplar Dizisi: Okul Öncesi Eğitimde Temel Konular. İstanbul: Ya-Pa, 1999.
 • “Çocuk Gelişimi”, Topçu’nun Sesi. Ankara: Topçu ve Füze Okulu, 1999.
 • “Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Gelişim Özellikleri”, Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa, 2002.
 • “İlköğretimde Uzmanlaşma”, Bakış Açısı. Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı Yayını, İstanbul, 2001.
 • “18-25 Yaş Erkeklerin Örselenme Yaşantılarının İncelenmesi”, Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2002.
 • “Zor Velilerle İletişim”, Çoluk Çocuk Dergisi. 2007.
 • “Zor Velilerle Başa Çıkma”, İlköğretim Dergisi 2008
 • “Bize Teori Değil, Pratik Lazım”, Töder Dergisi. 2009.
 • “Okul Öncesinden İlköğretime Geçiş Projesi”, Geçmişten Geleceğe Okul Öncesi Eğitim. MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü. Ankara: 2010. (Projenin Gelişim Grubu Üyesi)
 • “18-21 Yaş Grubu Bireylerin Genel Zeka Düzeyleri İle Psikolojik Semptom Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi (Turkish Journal of Giftedness and Education) 2011, Cilt 1, Sayı 1, 77-103. (Arş. Gör. Pınar Konyalıoğlu ile birlikte)
 • Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu (Komisyon Üyesi). 2011.
 • “Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Gelecek Kaygılarının İncelenmesi”, Marmara Koleji Gençlik Platformu. 2011.
 • “Okul Öncesi Dönemde Beyin Gelişimi ve Kapasiteyi Geliştirme Teknikleri”, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği. II. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu: Beyin ve Öğrenme Sürecinde Okul Öncesi Eğitim: 3-4 Aralık 2011, İstanbul.
 • “Sınıf Rehberlik Programı İle İlgili Okul Rehber Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi”, III. Uygulamalı PDR Kongresi. 2011.
 • “MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Nörogelişimsel Açıdan Değerlendirilmesi”, (Dr. Bülent Madi ile birlikte), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2013.
 • “Üstün Zeka ve Yeteneğe Sahip Çocuklar İle Üstün Olmayan Çocukların Sosyal ve Duygusal Uyum Düzeylerinin Karşılaştırılması”, Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi. 2013. (Arş. Gör. Pınar Konyalıoğlu ile birlikte)
 • Kılıç, Remzi ve O. Aydın. “İlkokul Öğretmenlerinin Otantik Ölçme ve Değerlendirme Yöntemine Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi”, Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, p. 661-682, ANKARA-TURKEY
 • Covid 19 Salgın Sürecinin Çocuklar Üzerindeki Etkileri, tead, cilt.1, sa.2, ss.163-195,2021 (Hakemli Dergi)
 • Esmer E.,Güven G.,Aydın O.,Özden B.,Azkeskin K.,Şener N. Perceptions of education faculty students on teachingmethods andmaterials, Educational Research and Reviews (ERIC), cilt.11, ss.1093-1109, 2016 (Hakemli Dergi)
 • İnan M., Aydın O., Bilgin N.H. 6-9 Yaş Çocuklarının Hareket Gelişimleri İle Akıl Yürütme Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, BedenEğitimive SporAraştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.24-34, 2017 (Hakemli Dergi)

 

Hizmet İçi Eğitim Görevleri

 • Eğitim Görevlisi: C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı. “Okul Öncesi Çocuklarının Gelişim Özellikleri”, Anasınıfı Öğretmenleri Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Almus Hizmetiçi Eğitim Merkezi, Tokat, 1995.
 • Eğitim Görevlisi:C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı. “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Gelişimsel Özellikleri”, İlköğretim Müfettişleri Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Hatay, 1996.
 • Eğitim Görevlisi:C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı. “Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Gelişimsel Özellikleri”, Anasınıfı Öğretmenleri Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Söke-Aydın, 1997.
 • Kalite Çemberi Rehberliği: T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı 100 Yataklı Hava Hastanesi Baştabipliği. “1 No.lu Kalite Çemberi Faaliyetleri”, 24 Nisan 2000.
 • Eğitim Görevlisi:C. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı. “Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne Baba Rolleri Eğitim Semineri”, Haydarpaşa Anadolu Lisesi, İstanbul, 18 Ekim 2001.
 • Eğitim Görevlisi: “Okul Öncesinde Davranış Değiştirme Teknikleri Semineri”, 335 no.lu Hizmet İçi Eğitim Programında Eğitim Görevlisi. Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, 06-10.06.2011.

 

Üyelikler

 • Türk Psikolojik Danışmanlar Derneği Üyeliği.
 • Sokakta Yaşayan Çocuklar Derneği Kurucu Üyeliği.
 • Okul Öncesi Eğitimciler Derneği Üyeliği.
 • Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği Üyeliği.

 

Takdirnameler

 • BAŞARI ÖDÜLÜ: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılının En Başarılı Doktora Öğrencisi Ödülü.
 • TAKDİR:C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Öğrenci ve Kurslar Taburu 3’ncü Asteğmen Aday Temel Kurs Bölük Komutanlığı. Topçu ve Füze Okulu’nda asteğmen öğrenci olarak bulunulan süre içerisinde psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları, seminer, konser etkinlikleri nedeniyle.
 • TAKDİR:C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı/Kütahya. Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı 100 Yataklı Hava Hastanesi Baştabipliği Psikiyatri Kliniği’nde 269. Dönem Yedeksubay olarak görev yapılan süre içerisindeki çalışmalar nedeniyle.
 • TEŞEKKÜR: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Başkanlığı. Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda yapılan çalışmalar nedeniyle Komutanlık’tan gelen yazıya istinaden.
 • TEŞEKKÜR:C. İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü. İst. Mil. Eğt. Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen MLO seminerindeki başarı nedeniyle.

 

Danışmanlıklar

 • Kadir Has Üniversitesi
 • Nişantaşı Üniversitesi
 • Acarlar Koleji
 • Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları
 • Bilfen Eğitim Kurumları
 • Selim Pars Koleji
 • Mimar Sinan Özel Öğretim Kurumları
 • Naim Çağıl Koleji
 • KEV Özel Öğretim Kurumları (Bandırma)
 • Mavi Kelebek Anaokulu
 • Yaprak Çocuk Evi
 • İstanbul Kariyer Merkezi
 • Özel Anabilim Eğitim Kurumları
 • Özel Eğitimciler Koleji
 • Özel Bahçeşehir Eğitim Kurumları
 • Özel Çakabey Okulları (İzmir)
 • Altis Nöroloji Psikoloji Merkezi
 • Özel Kıraç Eğitim Kurumları
 • Gelecek Koleji (Mersin)
 • Özel Çakır Eğitim Kurumları (Bursa)
 • Neşe Erberk Eğitim Kurumları
 • YA-PA Anaokulları