Biz Kimiz?

Hikayemiz

Bireyin “kendini gerçekleştirme yolculuğu” varoluşsal bir yolculuktur.

Bu yolculuk bir çok yaşamsal zorluğu içinde barındırır. Yoldayken karşılaştığımız stres faktörlerine karşı mücadele etmek yolculuğumuzun devam etmesi açısından son derece önemlidir.

Q Psikoloji, “bireyin kendini gerçekleştirme yolculuğunda kendi yolunu bulmasına yardım etme” fikri ile yola çıkan uzmanların kurduğu bir psikolojik danışma merkezidir.

Kurucu Mehmet Ali Akın, uzun yıllar milli eğitimde rehberlik araştırma merkezlerinde yöneticilik yapmış; biriktirdiği deneyimleri 2016 yılında Q Psikoloji bünyesinde paylaşmaya karar vermiştir. Alanında oldukça deneyimli akademisyen ve uzmanlarla yol arkadaşlığı yaparak Q Psikoloji’nin hizmet anlayışını kurumsallaştırmıştır.

Değerlerimiz

Q Psikoloji’nin hizmet anlayışında belirli ilkelerle hareket edilmektedir. Yol haritasını belirleyen ilkeler şunlardır:

Bilimsel birikim, yöntem ve tekniklerden yararlanma

Psikolojik destek hizmetlerinin bütün aşamalarında bilimsel birikimler, yöntemler ve teknikler esas alınmaktadır. Bu anlamda her aşamada bilimin onay verdiği içerikler ve hizmetler sunulmaktadır.

Etik ilkelerle hareket etme

“Danışanın hakları, iyiliği, yararı” ile ilgili yüksek hassasiyetlerle hareket edilmektedir. Verilecek hizmetler, uygulanacak test, yöntem ve teknikler, iletişim kurulacak kişi ve kurumlar gibi pek çok konuda danışandan (çocuk ya da ergense ailesinden) izin alınarak hareket edilir ve yasaların belirlediği çerçevede hareket edilir.

Veriye dayalı değerlendirmeler yapma

Danışanın durumu ile ilgili olarak tespit, tanı ve müdahale süreçlerinin tümünde veriye dayalı bilgilerden hareket edilir. Bu anlamda farklı veri kaynaklarından yararlanılarak elde edilen bilgiler bir araya getirilir ve bütün süreçler bu bilgilere göre belirlenir. Özellikle çocuklara verilen desteklerle ilgili çocuktan, aileden, okuldan ve testlerden elde edilen veri ve bilgiler bir bütünlük içinde değerlendirilerek en uygun kararların verilmesi sağlanır.

Ekip halinde çalışma

Danışanla ilgili süreçlerde konuyla ilgili farklı uzmanların bilgi, gözlem ve değerlendirmelerinden yararlanılır. Özellikle çocuk ve ergenlerle ilgili yapılan çalışmalarda en az 2-5 uzmanın değerlendirmesi sonrasında yapılacak müdahaleye karar verilir.

Aile ile bilgi paylaşma

Danışanın (özellikle çocuk ve ergenlerin) tüm süreçleri ile ilgili olarak aileyle (çocuğun yasal vasisi ile) bilgi paylaşımında bulunulur. Bu paylaşımlarda hem çocuk hakkında bilgi verilir hem de aileye gerekli danışmanlıklar yapılır.

“Her bireyin kendini gerçekleştirme hakkı vardır.”

Q Psikoloji olarak, bireyin biricikliğine inanıyor; var oluşsal haklarına saygı duyuyor; her yaptığımız hizmette iyiliğini esas alıyoruz.

Hizmet Modelimiz

Q Psikoloji’nin çocuk ve ergenlere yönelik verdiği destekte esas aldığı hizmet modeli ve aşamaları 4 aşamalıdır:

Aşama 1
İlk Görüşme ve Anamnez Alma

Uzmanımız tarafından çocukla ve ailesi ile ilk görüşme yapılır. Bu görüşmede, ön bilgiler alınır; ön değerlendirme yapılır. Toplanacak veriler, veri toplama yöntemleri ve veri kaynakları belirlenir.

Aşama 2
Veri Toplama

İlk görüşmede verilen kararlar doğrultusunda, okul ile görüşme yapılır; testler uygulanır; klinik gözlemler yapılır. Uzmanlar arasında konsültasyon toplantısı yapılır. Durum tespiti ve yapılacak müdahaleye karar verilir.

Aşama 3
Geribildirim

Uzmanlar ile aile arasında geribildirim toplantısı yapılır. Bu toplantıda uzmanlar test ve gözlemlerden elde ettikleri bilgileri aile ile paylaşır; bundan sonra izlenecek yol haritası hakkında aileye bilgi verilir.

Aşama 4
Müdahale

Ailenin onayının alınması ile birlikte elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılacak çalışmalar planlanır ve uygulamaya konur. Uygulama süreçleri ve elde edilen sonuçlar hakkında düzenli olarak aileye bilgi verilir.