EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy

Yaşadığımız tüm deneyimlere ait bilgiler beyin tarafından işlenip diğer anı ağları ile entegre edilerek kaydedilir. Travmatik bir olay yaşandığında çoğunlukla beden duyumları, ses, koku, görüntüler, duygular, düşünceler ile beyine ulaşan bu bilgi işlenmeden kalır. Ve olumsuz inançlar, duygular, davranışlar ve semptomlar olarak kendini gösterir. EMDR, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme yöntemi günlük hayatta zorlanma yaratan, probleme sebep olan yaşam deneyimlerinin neden olduğu olumsuz köken inançları ve anıları işlenmesini sağlayarak semptomları ortadan kalkmasına yardımcı olan bir terapi yöntemidir. Özellikle travma, post travmatik stres bozukluğu, çocukluk çağı travmaları gibi tüm travmatik yaşam deneyimleri, olumsuz yaşantılar, kişinin kendi ile ilgili negatif inançları Emdr ile çalışılan konuların başında gelir.