Evrim Türkmen

Evrim Türkmen

Klinik Psikolog

Özgeçmiş

2016 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun

olmuştur.

Işık Üniversitesi Psikoloji Kulübü e-bülteni olan Psikomedya’da 2015-2016 yılları arası

yazarlık yapmıştır. BePositive Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Özel Maltepe Bölge

Hastanesi ve Fransız Lape Hastanesinde stajlarını başarıyla tamamlamış yine lisans eğitimi

boyunca psikofarmakoloji, yetişkin/aile/çocuk psikoterapisi ile ilgili çeşitli kurslara katılmıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Sosyal

Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans programına başlayıp Adli Psikoloji alanında dersler

almıştır. Aynı yıl Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edilmiş

olup 2019 yılında eğitimini başarıyla tamamlamıştır. 2018 yılında Özel Kartal Avicenna Umut

Hastanesinde Psikolog olarak görev yapmaya başlamış çeşitli yaş gruplarında psikoterapi

uygulamaları ve yeme bozukluğu üzerinde çalışmalar yapmıştır.

 

Aldığı Eğitimler:

Bilişsel Davranışçı Terapi

Şema Terapi

Dinamik Psikoterapi

EMDR Terapisi

Rorschach Testi ve TAT (devam ediyor)

Ölüm ve Yas Terapisi

Ertelemeciliğe Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

Nöropsikolojik Testler

MOXO Dikkat Testi

Burdon Dikkat Testi

D2 Dikkat Testi

MMPI

Loissa Duss Psikanaliz Hikâyeleri Testi