Işıl Aksoy

Işıl Aksoy

Klinik Psikolog

Özgeçmiş

Yeditepe üniversitesi Psikoloji bölümü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü eş zamanlı olarak yüksek onur derecesiyle 2015 yılında tamamlamıştır. Uygulamaların yanı sıra akademik çalışmalarında önemli olduğuna olan inancı akademik yolculuğuna başlamasına neden olmuştur. Üniversite döneminde X.Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrenci Kongresinde kazanmış olduğu “Araştırmacı Ödülü” ise bu yolculukta motive eden en güçlü kaynaklardan birini oluşturmuştur. Lisans yıllarında psikolojinin pek çok çalışma alanında gönüllü çalışmalara katılmış olup, klinik çalışmaları bire bir gözlemleme ve deneyimleme fırsatı elde etmiştir. Yeditepe Üniversitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü yüksek lisans programını “Analyzing the effects of group psychological counseling program according to results of projective assessment tests applied to 8-10 years old children” konulu tez çalışmasıyla 2018 yılında tamamlamıştır. 2022 yılında ise Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans bölümünü “Erken çocukluk döneminde Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi” proje çalışması ile bitirmiştir.

 Aldığı eğitimlerden bazıları şunlardır: 

Byron Norton tarafından verilen Deneyimsel Oyun Terapisi I. Ve II. düzey eğitimlerini tamamlamıştır.

 Rorschach ve Projektif Testler Derneğinden, Çocuk Çizimlerin Projektif Değerlendirilmesi eğitimini ve yine aynı dernekte 2018-2020 yılları aralığında Rorschach/ CAT ve TAT Testleriyle Ruhsallığı Değerlendirilmesi eğitimini tamamlamıştır. 

BDT Derneğinden Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi almıştır. 2017 yılında başlamış olduğu Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi tarafından onaylı Aile ve Çift Terapisi Eğitimi- Murat Dokur (500 saatlik program) süpervizyon sürecindedir. 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Eğitimi almıştır. 

Cinsel Sağlık Entitüsü Derneğinden (CİSED) ise Cinsel Terapi Eğitimi almaktadır. 

Danışan takiplerinde gerekli gördükçe çeşitli gelişimsel ve bilişsel değerlendirme testleri (CAS, WISC-IV) uygulamaktadır. 

Lisans eğitimi sonrasında çeşitli özel okullarda psikolojik danışman ve psikolog olarak görev yapmış olup psikolojik danışma ve rehberlik koordinatörlüğü görevlerini sürdürmüştür. Bununla birlikte bireysel, çift ve aile terapilerini devam ettirmektedir.