KENDİ GÖRÜNTÜSÜNE KARŞI SAVAŞAN ZİHİN (BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU)

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB), bireyin gerçek fiziksel görünüşünden sapmış, algısal bir kusur bulma ve bu kusuru düzeltememe obsesyonuyla karakterizedir. Bu bozukluk, kişinin hayatını şekillendiren yoğun anksiyete ve düşük özgüvenle birlikte gelir.

Nedenleri

Beden Dismorfik Bozukluğu’nun kökenleri oldukça karmaşıktır. Genetik yatkınlık, çocukluk dönemindeki travmatik olaylar, toplumun belirlediği güzellik standartlarına maruz kalma, kimlikle ilgili sorunlar bu bozukluğun gelişiminde etkili olabilir. Ayrıca, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ve depresyon gibi diğer psikolojik sorunlarla iç içe geçmiş olabilir.

Belirtileri:

Beden Dismorfik Bozukluğu’nunbelirtileri, sürekli bir kusur bulma obsesyonu, bu kusuru düzeltme çabaları (makyaj, sürekli ayna kontrolü), toplum içinde kendini geri çekme, işlevselliğin bozulması ve günlük aktivitelerde zorlanmayı içerir. Birey, görüntüsündeki kusur nedeniyle sürekli anksiyete ve stres yaşayabilir.

Psikolojik Tedavi Yaklaşımları:

Beden Dismorfik Bozukluğu’nun tedavisinde Bilişsel DavranışçıTerapi (BDT) ve ilaç tedavisi sıklıkla kullanılır. BDT, bireyin yanlış inançları ve düşünce kalıplarını değiştirmeye odaklanarak, sağlıklı bir görüntü algısı oluşturmayı amaçlar. İlaç tedavisi, obsesyon ve anksiyeteyi yönetmeye yardımcı olabilir. Tedavi süreci genellikle bireye özgü olarak planlanmalı, düzenli takip gerektirmeli ve destekleyici bir terapistin rehberliğinde gerçekleşmelidir.

BDB ile mücadele, sadece bireyin kendine değil, aynı zamanda yaşadığı topluma olan güvenini yeniden inşa etmeyi amaçlar. Bu süreç, uzman bir ekip ve bireyin istikrarlı çabalarının birleşimiyle daha etkili hale gelir.

#BedenDismorfikBozukluğu #BDB #AlgısalKusur #Obsesyon #Özgüven #GörüntüAlgısı #BilişselDavranışTerapisi #İlaçTedavisi #PsikolojikTedavi #Anksiyete #Depresyon #KimlikSorunları #GüzellikStandartları #ToplumsalEtkiler #TerapistRehberliği #TedaviYaklaşımları #ObsesifKompulsifBozukluk #TravmatikOlaylar #ÖzgünGüzellik #YaşamKalitesi Psikoterapi Merkezi

Bize Ulaşın

Uzmanlarımızla iletişime geçerek randevu oluşturabilirsiniz.