Mehmet Ali Akın

Mehmet Ali Akın

Uzman Psikolog

Özgeçmiş

İlk, ve orta öğrenimini Adana da tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi psikoloji bölümünden psikolog olarak mezun olarak meslek hayatına Milli Eğitim Bakanlığında başladı. Çocuk ergen ve yetişkinlere psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti veren kurumlardan Kadıköy Rehberlik ve Araştırma Merkezinde psikolog/psikolojik danışman olarak ilk kez çalışmaya başladıktan bir süre sonra bu kurumun yöneticiliğine geçti. Bu göreve ek olarak il ve bakanlık düzeyinde mesleki birçok çalışmalarda bulundu.

Bu dönemlerde bakanlık tarafından açılan uzmanlık sınavına girerek uzman ünvanını aldı.

Çalıştığı sürelerde “Gençlerde Uyuşturucu ve Uyuşturucu ile Mücadele Meclis Araştırma Komisyonunu” görevi, Marmara depreminin ardından travmalar ve travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili UNICEF ve bakanlığın yaptığı projede uygulayıcı ve koordinatörlük görevleri gibi mesleki alanlarda ulusal ve uluslararası bir çok çalışmalarda bulundu.

2016 yılında birlikte çalışabileceğini inandığı bazı meslektaşları ile bir araya gelerek Q Psikolojiyi oluşturdu ve bundan sonraki deneyimlerini kendi kliniğinde sürdürme kararı aldı.

Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili basım aşamasında olan iki kitabı ve bir çok kitap ve dergilerde yazı ve makalelerine ek olarak koordinatörlük, editörlük çalışmaları bulunmaktadır.

Aldığı bazı eğitim ve programlar:

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)

Şema ve Mod Terapisi

Travma Sonrası Stres Bozuklukları

Kriz ve Kriz Durumlarına Müdahale Programı,

Psikososyal Yaşam Becerileri Müdahale Pogramı,

Bağımlılıklarla Müdahale, Transaksiyonel Analiz,

Aile ve Çiftlerde Çatışma ve Çatışma Çözümü,

İlişkilerde Çatışma, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk,

Problem Odaklı Grup Çalışması,

Çocuk, Ergen ve Yetişkinlerde dil ve konuşma bozuklukları.

Q Psikolojide yetişkinlerle ve çiftlerle çalışmaktadır