Psikoterapi Türleri

Psikoterapi Türleri
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
Şema Terapi
Kişilerarası Terapi
Psikodinamik Terapi

Psikoterapi Türleri

Bireyler hekim önerisi ve yönlendirmesi ile ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde psikoterapilerden fayda sağlayabilirler. Depresyon için yapılandırılmış birçok farklı terapi yöntemi ve yaklaşımı bulunmaktadır.  

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bireyin çarpık veya olumsuz düşünce kalıplarının belirlenmesi bunların daha olumlu ve adaptif düşünceler ile değiştirilmesi ve ardından bunu eyleme dökerek davranış değişikliğini hedefleyen terapi yöntemidir. Günümüzde depresif bozuklukların tedavisinde en çok kullanılan yöntemdir ve etkililiği yapılan birçok çalışma ile kanıtlanmıştır.    

Şema Terapi

Son yıllarda yapılan çalışmalar şema terapinin depresif bozuklukların tedavisinde yüksek düzeyde etkisinin olduğunu göstermiştir. Şema terapi bilişsel, davranışçı, yaşantısal ve psikodinamik unsurları içinde bulunduran bütünleşik bir terapi modeli olarak tanımlanmaktadır. Şema terapi bilişsel ve yaşantısal tekniklerle depresyonun oluşumuna katkı sağlayan uyum bozucu şema ve modlarla çalışır.    

Kişilerarası Terapi

Bireyin günümüzdeki ilişkilerine odaklanır. Danışanın kişiler arası ilişkilerdeki çatışmaların sebeplerini anlamasına ve çatışmaları çözmesine yardımcı olmaya çalışır. Kişiler arası ilişkileri, sosyal işlevselliği güçlendirmeye çalışan bir yöntemdir.    

Psikodinamik Terapi

Bireyin bilinç dışı duygularına ve çatışmalarına odaklanan bir terapi yaklaşımıdır.

Bizi takip edin