Yetenek Haritası ve Akademisi

Bir anlığına çocukluğunuzu hatırlayın. Bu soru sorulduğunda aklınızdan geçenlerle bugün olduğunuz yer aynı mı? Pek çoğumuz bu soruya olumsuz yanıt veriyoruz. Peki etrafımızda büyüyünce ne olmak istediğimizi dikkate alan, hangi alanlarda yetenekli olduğumuzun farkında olan birileri olsaydı bugün hayatlarımız daha farklı olmaz mıydı?

Yetenek insanın en büyük sermayesidir. Bireylerin yetenekleri ne kadar erken tespit edilir ve desteklenirse, geleceğinde o kadar büyük kazanımları olacaktır.

Buna bağlı olarak Q Psikoloji, “MIT Yetenek Testi” ile çocukların yeteneklerini, yönelimlerini ve ilgilerini analiz edere, değerlendirme sonuçları raporlanarak anne-babalara aktarılır. Çocuklar testlerden elde edilen sonuçlara göre Q Psikoloji’de düzenlenen yetenek atölyelerine katılarak baskın yeteneklerini geliştirme fırsatı bulabilir.

PROGRAMIN AMACI NEDİR?

Q Yetenek Akademisi’nin genel amacı, çocukların baskın yetenek alanlarını keşfetmek ve geliştirmektir.

YETENEK TESTİ KİMLERE UYGULANIR?

48-72 Ay Çocuklar
 Anaokul Öğrencileri
 İlkokul Öğrencileri
 Ortaokul Öğrencileri
 Lise Öğrencileri

ÇOCUKLARIN YETENEK ALANLARI NASIL ÖLÇÜLECEK?

Çocukların yetenek analizleri, Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen ‘MIT Yetenek Testi’ ile yapılacaktır. Bu testlerden elde edilecek sonuçlara göre sekiz temel yetenek alanı ile ilgili değerlendirme yapılacak ve çocukların yetenekleri yüzde olarak sıralanacaktır.

Sözel-Dil Yeteneği

Sosyal-Kişiler Arası İlişki Yeteneği

Mantıksal-Matematiksel Yetenek

Kişisel-Özedönük Yetenek

Görsel-Uzamsal Yetenek

Bedensel-Kinestetik Yetenek

Müzikal-İşitsel Yetenek

Doğa Yeteneği

HANGİ YETENEK PROGRAMLARI UYGULANACAKTIR?

       5 Temel Yetenek Programı uygulanacaktır.

  • Bilim ve Bilimsel Düşünme Becerileri (Mantıksal, Matematiksel ve Doğa Yeteneği)
  •  Kişilik ve İletişim Becerileri Programı (Sosyal-Kişilerarası İlişki, Kişisel-Özedönük Yetenek ve Dil Yeteneği)
  • Sanat Tasarım Becerileri Programı (Görsel-Uzamsal Yetenek)
  • Ses ve Ritm Becerileri Programı (Müzikal-İşitsel Yetenek)
  • Hareket ve Koordinasyon Becerileri Programı (Bedensel-Kinestetik Yetenek)

KATILIM KOŞULLARI NELERDİR?

Çocuklara, Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilen MIT Yetenek Testi uygulanacak ve Q Psikoloji uzmanlarınca ailelere “Yetenek Danışmanlığı” yapılacaktır. Bu görüşmeler kapsamında çocuklar, testlerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda birincil ve ikincil baskın yetenek atölyelerine katılmaları sağlanacaktır. 

Q YETENEK AKADEMİSİ PROGRAMLARI’NIN UYGULAMA KOŞULLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

Programlar 6-10 kişilik gruplarla yapılacaktır. Programlar, haftada bir gün (anaokulu çocukları için 45 dakika, ilkokul ve ortaokul çocukları için 90 dakika) olmak üzere toplam 8 haftalık süre ile devam edecektir. Her bir ‘Yetenek Atölyesi’ 8 hafta devam edecektir.