Bilişsel Davranışçı Terapi

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NEDİR?

Bilişsel davranışçı terapi (CBT), depresyon, anksiyete bozuklukları, madde ve alkol kullanım bozuklukları, evlilik sorunları, yeme bozuklukları ve ağır seyreden bir dizi sorun için etkili olduğu kanıtlanmış bir psikolojik tedavi yaklaşımıdır. Çok sayıda araştırma, BDT'nin işlevsellik ve yaşam kalitesinde önemli iyileşmelere yol açtığını göstermektedir. Birçok çalışmada, BDT'nin diğer psikoterapi metotlarından daha etkili olduğu gösterilmiştir. BDT'deki ilerlemelerin hem araştırma hem de klinik uygulama temelinde yapıldığını vurgulamak önemlidir. BDT, geliştirilen yöntemlerin gerçekten değişim ürettiğine dair bol miktarda bilimsel kanıtın bulunduğu bir yaklaşımdır. Bu açıdan BDT, diğer birçok psikolojik tedavi biçiminden farklıdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç temel ilkeye dayanmaktadır:

BDT ayıca davranış kalıplarını değiştirme çabalarını da içerir. Bu stratejiler şunlardır:

BDT, bireylerin kendi terapistleri olmayı öğrenmelerine yardımcı olmaya önem verir. Seans içi alıştırmaların yanı sıra seans dışındaki “ev ödevi” alıştırmaları yoluyla, hastaların/danışanların kendi düşüncelerini, sorunlu duygularını ve davranışlarını değiştirmeyi öğrenebilecekleri baş etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunur.
BDT terapistleri, kişinin zorluklarına neyin yol açtığından ziyade, kişinin mevcut yaşamında neler olup bittiğini vurgular. Kişinin geçmişi hakkında belirli bir miktar bilgiye ihtiyaç vardır, ancak odak noktası öncelikle yaşamla daha etkili başa çıkma yolları geliştirmek için zamanda ilerlemeye odaklanmaktır.