Uyguladığımız Programlar

Q-SUP (SOSYAL UYUM PROGRAMI)

Kurumumuzda Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oktay Aydın ve Psikolog Lal Matraş’ın 6-12 yaş çocukları için geliştirdiği bir müdahale programıdır. 

Programın temel amacı çocukların “sosyal uyum becerilerini geliştirmek”tir. 

 • Program, 17 seans olarak yapılandırılmıştır.
 • Program çocukların kendini tanıma, kişisel hak ve özgürlüklerini kullanma, ötekinin hak ve özgürlüklerini bilme, kişisel sınırlarını koruma, ötekinin sınırlarına saygı gösterme, etkili dinleme ve anlama, empati kurabilme, kendini ifade etme, ikna ve etkileme, paylaşma ve işbirliği yapma, sorun ve çatışma çözme, çatışma sonrası kendini düzenleme becerilerini geliştirmeyi hedefler.
 • Program, uzmanlarımız tarafından yapılan tanıma ve değerlendirme çalışmaları sonucunda ihtiyacı olduğu düşünülen çocuklara önerilmekte ve uygulanmaktadır.
 • Programın uygulama süreci kurum psikologlarımızca haftada bir seans olarak yapılmaktadır.
 • Uygulama süreçleri hakkında ailelere düzenli olarak geribildirim verilmekte; programın çocuğun günlük yaşamına etkileri hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapılmaktadır.

ATTENTIONER ile Dikkatimi Topluyorum Programı

Dikkatimi Topluyorum’un bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun SEÇİCİ DİKKAT, BÖLÜNMÜŞ DİKKAT, ODAKLANMA ve ZAMANLAMA işlevleri etkili biçimde iyileşme hedeflenir.  

 • Bireysel çalışma olarak uygulanır.
 • 15 oturumdan oluşur; her oturum 30- 50 dakikadır.
 • Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar birebir çalışmada yapılandırılmış olarak ele alınır.
 • Yapılandırılmış egzersizler ve etkinliklerle birey desteklenir öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımı sağlanır.
 • Çocukların, dikkatlerini daha iyi toplamaları ve sürdürebilmeleri sağlanır.
 • Kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir.

PREP /PASS OKUMA GÜÇLENDİRME PROGRAMI

PASS Reading Enhancment Programı (PREP), Prof. Dr..J.P.Dass tarafından geliştirilmiş okumayı güçlendirme programıdır. Bu programda okuma güçlüğünün eş zamanlı ve ardıl işlemlerdeki yetersizliklerden dolayı meydana geldiği savunulmaktadır.

PREP KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Okuma  eğitimi  almış  ancak sınıfta beklenen düzeyin gerisinde olan,  okuduğunu anlamayan ,

akıcı okuyamayan çocuklar için uygundur.   2.sınıf sonrasında uygulamaya başlanır. PREP , yaşı ve düzeyi nasıl olursa olsun, okuma problemi yaşayan her çocuğa uygulanabilir.  Uygulamalar kolaydan zora doğrudur.

Çocuğun okuma becerisi gelişirken düşünme, strateji geliştirme, özgüven ve motivasyon alanlarında ilerleme sağlar.

ODİST/ODMP (OKULÖNCESİ DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI)

Küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

DİSENT (Disleksi Araştırmaları Enstitüsü) uzmanları Türkiye’ de alanında ilk ve tek olma özelliğine sahip olan, 48-72 aylar arasındaki çocuklara doğrudan uygulanan ODİST ‘i (Okulöncesi Disleksi Belirtileri Testi) geliştirmiştir. 

Araştırma sonuçlarında risk grubundaki çocukların okulöncesi dönemde belirlendiğinde ve uygun müdahale programları ile disleksi tanılanma oranlarında azalma saptamıştır.

ODİST 5 alt alan ve 12 bölümden oluşmaktadır. 

1. Otomatik Patern
2. Kısa Süreli Bellek
3. Görsel İşlemleme
4. Gelişimsel Dil
5. Fonolojik Farkındalık

 

ODİST (OKULÖNCESİ DİSLEKSİ BELİRTİLERİ TESTİ)

1. Dil gelişiminde gecikme, telaffuz sorunları,
2. Kelime dağarcığında sınırılık,
3. İfade edici dil gelişiminde sohbet başlatma ve sürdürmede sınırlılık,
4. Söylenen karmaşık cümleleri anlama ve yorumlamada zorlanma,
5. Yönerge takibinde sıkıntı, sıra takibinde zorluk,
6. Yönelim becerilerinde yetersizlik,
7. Eylemleri karıştırma,
8. Görsel algı becerilerinde zayıflık
9. Görsel ve işitsel dikkat gerektiren etkinliklerde yetersizlik,
10. Öğrenme sürecinde zorlanma,
11. Uyaklı sözcükleri bulma, ayırt etme ve sıralamada sıkıntı yaşama,
12. Motor becerilerde zayıflık gibi sorun yaşayan çocuklara uygulanır.

ODİST testinin uygulanması 15 dk ile 40 dk arasında değişebilmektedir.  

Testin sonucuna göre aileye bilgi verilerek çocuğun gelişimi değerlendirilir. Çocuğun gelişiminde bir sorun saptanması halinde

ODMP (Okulöncesi Disleksi Müdahale Programı) başlatılır. Aileye de önerilerde bulunarak çocuğun gelişimi desteklenir.

ERKEN MÜDAHALE PROGRAMI

ERKEN MÜDAHALE PROGRAMININ FAYDASI NEDİR?
 • Çocuğun gelişimiyle birlikte oluşabilecek problemleri önlemek,
 • Çocuğun genel gelişimini hızlandırmak,
 • Bireyin bilişsel, dil ve sosyal becerilerini geliştirerek özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmek,
 • Çocuğun davranış problemlerini azaltmak,
 • Anne-baba danışmanlığı desteği verilerek bilinçli ebeveyn olunmasını sağlamak,
 • Çocuğun akademik gelişimini desteklemek,
 • Çocuğun okul hayatına adaptasyonunu kolaylaştırmak,
 • Çocuğun sağlıklı ve mutlu şekilde iletişim kuracağı çevresel bilinci sağlamak…

Erken Müdahale programı  ve Gelişim Takibini Özel Eğitim Öğretmeni ve Çocuk Gelişimi Uzmanı BİRCAN TAVAS gelişimsel değerlendirme sonrasında çocuğun ihtiyaçlarına  yönelik kişiye özel bir program hazırlayarak, kendisi uygulamaktadır.