Yetişkin Terapisi

YETİŞKİN TERAPİSİ NEDİR?

Bazen yardım istemenin ne kadar zor olabileceğini biliyoruz ama biz sizin için buradayız.

Terapi hizmetimiz tamamen kişinin biricik olan problemlerine özgün olarak, sizin spesifik ihtiyaçlarınıza göre belirlenir. Q Psikoloji, psikoloji/psikoterapi literatürünü güncel olarak takip ederek geçerliliği ve etkinliği kanıtlanmış terapi tekniklerinden yararlanır. Her bireyin kendine özgün bir örgütlenmesi ve problemi olduğundan Bilişsel Davranışçı, Psikodinamik, Çift ve Aile, Cinsel ve Şema Terapi psikoterapi ekolleri kişinin durumuna göre kullanılır.

Herkes terapiden yarar sağlayabilir, ancak çoğunlukla pek çok yetişkin terapiye başlama konusunda tereddütlü hisseder. Q Psikoloji olarak bizim amacımız yardım alabilmeniz için sizi, bir sonraki aşamaya, deneyimleyeceğiniz süreci netleştirerek hazırlamak. Psikoterapi yetişkinlere yardım edebilmek ve sizlerin en yaşam standardınıza ulaşmanız için tasarlanmış olan bir ruh sağlığı hizmetidir. Kimi zaman stres ve sorumluluklar yetişkinlerin kendilerini kısır bir döngünün içinde bulmasıyla sonuçlanır. Terapinin amacı bu döngüleri fark etmek ve müdahale etmenizi sağlamaktır. Kurumumuzdaki ruh sağlığı alanındaki lisanslı uzmanlarımızla randevu oluşturarak psikoterapi hizmetinden fayda sağlayabilirsiniz.

Psikoterapi ile birlikte

TERAPİYE İHTİYACIM VAR MI?

Pek çok insan kimi zaman kapana sıkışmış, yalnız, bunalmış, korkmuş veya kaybolmuş hissetmektedir. Bu sorunlar yetişkinler için tahmin edilenden daha yaygın görünmektedir. Bu duyguları deneyimliyor veya deneyimlediyseniz, bilin ki yalnız değilsiniz. Yapılan araştırmalara göre Amerika’da her on yetişkinden biri çeşitli ruh sağlığı problemleri ile mücadele etmektedir.

Öncelikle bir kimsenin terapiden fayda saplayıp sağlayamayacağını anlamanın en iyi yolu, kişinin problemini spesifik olarak belirlemektir.

Örneğin: motivasyonunuzun düşmesi ve buna bağlı doğan duygular okula veya işe gitmenizi engelleyebilir. Benzer şekilde, sağlıklı olmayan baş etme yöntemleri, mesela üzgün olduğunuzda alkol almak gibi, sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmekten, onlarla birlikte hayatı deneyimliyor olmaktan size alıkoyabilir. Ya da, travmatik bir kazadan kurtulmuş ve tehdit altında hissetmemeye, güvenli hissetmeye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.

"Eğer hayatınızın kontrolden çıktığını hissediyorsanız, beklemeyin. Psikoterapi size sorunlarınızın üstesinden gelmede, mutluluğa ve sağlıklı bir yaşama erişmede yardımcı olabilir."​

Yetişkin Terapisi Seans Kuralları

Tanım: Bireysel seans iki kişi arasında, arasında gelişen bir iletişim, paylaşım, gelişim sürecidir.

Seanslarla ilgili danışan yakını, telefon, internet ya da yüz yüze bilgi almak istediğinde hangi uzmanımıza yönlendireceğimizin tespiti açısından önce asistan psikoloğumuz tarafından yardım alınmak istenen konu ile ilgili genel bilgi alınır. Daha sonra yönlendireceğimiz uzmanımızla, seanslarla ve seans ücretleri ile ilgili bilgi verilir. Danışan yakını, uzmanımızı doğrudan kendisi seçerek de tercihte bulunabilir. (Ayrıntılı bilgiyi web sitemizin süreçler bölümünde bulabilirsiniz)

Seans ücretleri seans sürelerine ve danışmanın uzmanlık alanlarına göre belirlenir.

İlk seansta; danışman, danışanın problemini anlamak ve netleştirmek için anne-baba ve çocukla görüşerek danışanı tanıma yolunda ilk adım atar. Seansın sonunda, seansın şekli ve içeriği hakkında bilgi verir. (Seans sıklığı, seansın işleyişi, seansın kuraları gibi) İlk seanslarda bazı testler danışman tarafından istenebilir. Testler süreci hızlandırarak danışanı daha kapsamlı tanımayı sağlayacaktır. Ancak seansın ilerleyen zamanlarında da gelişimi görmek açısından aynı ya da farklı testler de istenebilir.

Seanslar devam gerektiren bir süreçtir. Problem alanına göre seans sıklığı danışman ve danışan ile birlikte belirlenir. Seansların sıklığı danışmanın önerisi ile danışanın da değerlendirmesi sonucu tekrar düzenlenebilir.

Seans alacak danışanın seansa istekli gelmesi önemlidir. Kendi isteği dışında gelen danışana o günkü seansa devam edip etmek istemediği sorulur ve istememesi halinde o seansın ücreti alınarak seans sonlandırılır.

Seanslar süreleri ortalama olarak bireysel seanslarda 45-50 dakika, yetişkin seansları ise ilk seans 90 dakika süreli devam eder.

Planlanan seanslara danışanın zamanından 15 dakika önce gelmesi önemlidir. Gecikme durumunda gecikme süresine göre seansa başlanabilir ya da hiç başlamadan başka bir güne randevu verilebilir. Her iki durumda da tam seans ücreti alınır.

Seans sonrası randevu günü ve saati seanstan hemen sonra belirlenir. İstendiği takdirde ve danışan ve danışmana uygun olması halinde haftanın belirli bir gün ve saati de sabitlenebilir. Ayrıca randevudan bir gün önce Q Psikoloji tarafından danışana mesaj yolu ile hatırlatma bildirimi yapılır.

Bir gün öncesinde en geç saat 17.00’ ye kadar seansın iptali yapılabilir. İptali yapılmayan ve gelinmeyen gecikmelere bağlı olarak eksik sürede yapılan seansların ücreti ‘’psikoterapinin genel ilkesi’’ gereği danışandan, o seans içinde ya da bir sonraki seansta talep edilir. İlk randevu alındıktan sonra randevusuna gelemeyen ya da bir gün önce saat 17.00’den sonra randevusunu iptal ettiren danışanlardan ‘’psikoterapinin genel ilkesi’’ gereği seans ücretinin tamamını isteme hakkına sahiptir.

Seanslarda gizlilik ilkesi önemlidir. Danışanın hiçbir bilgisi bir üçüncü şahısla danışanın onayı alınmadan paylaşılmaz. Danışan yakınlarının danışmanı araması ve sorular sorması danışanın bilgilerinin korunması açısından olumlu karşılanmaz. Ancak danışan yakınlarına danışanın onayının alınması koşulu ile seansların yöntemleri ve genel çerçevesi ile ilgili bilgi verilebilir. Danışan ile yakınlarının aradığı ve sordukları sorular paylaşılır.

Danışman tarafından danışanın psikiyatri uzmanı ya da başka bir uzman ile görüşülmesinin gerekli olduğu düşünüldüğü durumlarda, durum danışanın ailesi ile paylaşılır. Kendisinin ya da danışmanın yönlendireceği bir psikiyatri ya da farklı bir uzmanının danışanı görmesi sağlanır. Gerekli olduğu halde, psikiyatri ya da farklı bir uzman ile görüşmeyi kabul etmeyen danışanla seansların danışman tarafından uzman görünceye kadar erteleme ya da sonlandırma hakkı vardır. Psikiyatri ya da farklı bir uzmana yönlendirilmesi halinde, uzmanı ile Q psikoloji danışmanı mail ya da telefon yolu ile iş birliği sağlayacaktır.

Seanslar danışanın yaşamış olduğu sorun çözüldüğünde terapi karşılıklı konuşulup değerlendirildikten sonra sonlandırılır. Danışan seans sürecini kendi isteği ile istediği zaman diliminde de sonlandırabilir. Ancak sonlandırmadan önce seansta bu isteğini dile getirmesi o anda yaşadıklarına bakılması kişinin aldığı kararın sağlıklı olup olmadığının değerlendirilmesi açısından önemlidir.