Çift ve Aile Terapisi

ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ NEDİR?

Bazen yardım istemenin ne kadar zor olabileceğini biliyoruz ama biz sizin için buradayız.

Çift terapisi; çiftlerin yaşadıkları ilişki sorunları üzerinde çalışıldığı bir psikoterapi dalıdır. Bireyler birbirleriyle ilişki kurarken zaman zaman çatışmalar ve problemler yaşayabilir. Çift terapisi bu durumlarda partnerlerin kendi başlarına çözüm bulmakta zorlandığı konuların bir uzman desteği ile anlamlandırılması, yorumlanması ve dönüştürmesi süreci demektir.

Her çift ve her ilişki dinamikleri bakımından kendine hastır. Terapi süreci planlaması seansa gelen her bir çifte göre farklı farklı şekillenebilir. Terapi hedeflerinin oluşturulması çift terapisinin en önemli adımıdır. İlişkide sorun yaratan faktörlerin belirlenmesi, varsa kısır döngülerin fark edilmesi ve kırılması, olumsuz duyguların giderilmesi, çiftler arası iletişim becerilerinin arttırılması gibi müdahalelerle kişilerin ilişki doyumları arttırılır.

Psikoterapi ile birlikte

ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ NASIL UYGULANIR?

Çiftlerin terapiye başvurma nedenleri ne olursa olsun, öncelikle ilişki veya evlilik tüm yönleriyle değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde, bireylerle ayrı görüşmeler yapılabilir ve her iki kişiden de yaşanılan sorun/sorunların tarihçesi alınır. Her bireyin çözüm konusundaki öneri ve düşünceleri alınır ve terapiden beklentileri belirlenir. Terapi süresince belirlenmiş hedeflere ulaşmak amacıyla terapist seanslar arasında uygulanacak bazı ev ödevleri verilebilir. Bu ödevleri çiftlerin yaşadıkları sorunların denetlenebileceğine yönelik olumsuz inanışlarının değişmesine ve kalıcı çözümlerin kendi davranışlarında yaptıkları değişikliklerle olacağını görmelerine olanak sağlar.
Terapinin süresi yaşanan probleme göre değişebilir. Görüşme sayısı ve görüşme aralıkları; seanslarda ele alan konulara ve uygulanan yönteme göre değişkenlik gösterir. Başlangıçta genel olarak haftada bir olarak başlanan seanslar, ilerleme sağlandıkça değişim ve ilerleme sağlandıkla sonlara doğru seyrekleştirilerek terapi sonlandırılır.

ÇİFT TERAPİSİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Çift ve Aile Terapisi Seans Kuralları Tanım

Tanım: Çift seansı çiftler arasında, aile seansı ise aile bireyleri arasında gelişen bir iletişim, paylaşım, gelişim sürecidir.

 

Seanslarla ilgili danışan yakını, telefon, internet ya da yüz yüze bilgi almak istediğinde hangi uzmanımıza yönlendireceğimizin tespiti açısından önce asistan psikoloğumuz tarafından yardım alınmak istenen konu ile ilgili genel bilgi alınır. Daha sonra yönlendireceğimiz uzmanımızla, seanslarla ve seans ücretleri ile ilgili bilgi verilir. Danışan yakını, uzmanımızı doğrudan kendisi seçerek de tercihte bulunabilir. (Ayrıntılı bilgiyi web sitemizin süreçler bölümünde bulabilirsiniz)

Seans ücretleri seans sürelerine ve danışmanın uzmanlık alanlarına göre belirlenir.

İlk seansta; danışman danışanın problemini anlamaya ve netleştirmeye çalışarak danışanı tanıma yolunda ilk adım atar. Seansın sonunda, seansın şekli ve içeriği hakkında bilgi verir. (Seans sıklığı, seansın işleyişi, seansın kuraları gibi) İlk seanslarda bazı testler danışman tarafından istenebilir. Testler süreci hızlandırarak danışanı daha kapsamlı tanımayı sağlayacaktır. Ancak seansın ilerleyen zamanlarında da gelişimi görmek açısından aynı testler istenebilir.

Seanslar devam gerektiren bir süreçtir. Problem alanına göre seans sıklığı danışman ve danışan ile birlikte belirlenir. Seansların sıklığı danışmanın önerisi ile danışanın da değerlendirmesi sonucu tekrar düzenlenebilir.

 

Seans alacak danışanın seansa istekli gelmesi önemlidir. Kendi isteği dışında gelen danışana o günkü seansa devam edip etmek istemediği sorulur ve istememesi halinde o seansın ücreti alınarak seans sonlandırılır.

Seanslar süreleri ortalama olarak bireysel seanslarda 45-50 dakika, çift ve aile seansları ise ilk seans 90 dakika süreli devam eder.

Planlanan seanslara danışanın zamanından 15 dakika önce gelmesi önemlidir. Gecikme durumunda gecikme süresine göre seansa başlanabilir ya da hiç başlamadan başka bir güne randevu verilebilir. Her iki durumda da tam seans ücreti alınır.

Seans sonrası randevu günü ve saati seanstan hemen sonra belirlenir. İstendiği takdirde ve danışan ve danışmana uygun olması halinde haftanın belirli bir gün ve saati de sabitlenebilir. Ayrıca randevudan bir gün önce Q Psikoloji tarafından danışana mesaj yolu ile hatırlatma bildirimi yapılır.

Bir gün öncesinde en geç saat 17.00’ ye kadar seansın iptali yapılabilir. İptali yapılmayan ve gelinmeyen gecikmelere bağlı olarak eksik sürede yapılan seansların ücreti ‘’psikoterapinin genel ilkesi’’ gereği danışandan, o seans içinde ya da bir sonraki seansta talep edilir. İlk randevu alındıktan sonra randevusuna gelemeyen ya da bir gün önce saat 17.00’den sonra randevusunu iptal ettiren danışanlardan ‘’psikoterapinin genel ilkesi’’ gereği seans ücretinin tamamını isteme hakkına sahiptir.

Seanslarda gizlilik ilkesi önemlidir. Danışanın hiçbir bilgisi bir üçüncü şahısla danışanın onayı alınmadan paylaşılmaz. Danışan yakınlarının danışmanı araması ve sorular sorması danışanın bilgilerinin korunması açısından olumlu karşılanmaz. Ancak danışan yakınlarına danışanın onayının alınması koşulu ile seansların yöntemleri ve genel çerçevesi ile ilgili bilgi verilebilir. Danışan ile yakınlarının aradığı ve sordukları sorular paylaşılır.

Danışman tarafından danışanın psikiyatri uzmanı ya da başka bir uzman ile görüşülmesinin gerekli olduğu düşünüldüğü durumlarda, durum danışan ile paylaşılır. Kendisinin ya da danışmanın yönlendireceği bir psikiyatri uzmanının kendisini görmesi sağlanır. Gerekli olduğu halde, psikiyatri uzmanı ile görüşmeyi kabul etmeyen danışanla seansların danışman tarafından uzman görünceye kadar erteleme ya da sonlandırma hakkı vardır. Psikiyatri uzmanı ile Q psikoloji danışmanı mail ya da telefon yolu ile iş birliği sağlayacaktır

 

Seanslar danışanın yaşamış olduğu sorun çözüldüğünde terapi karşılıklı konuşulup değerlendirildikten sonra sonlandırılır. Danışan seans sürecini kendi isteği ile istediği zaman diliminde de sonlandırabilir. Ancak sonlandırmadan önce seansta bu isteğini dile getirmesi o anda yaşadıklarına bakılması kişinin aldığı kararın sağlıklı olup olmadığının değerlendirilmesi açısından önemlidir.