Bircan Tavas

Bircan Tavas

Çocuk Gelişim Uzmanı

Özgeçmiş

Çocuklara karşı olan ilgisi ve sevgisi bu alana yönelmesine neden olmuştur.  Meslek hayatı boyunca farklı yaş grubundaki çocuklarla çalışmış, projeler organize edip,  yürütmüştür. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’ nun desteği ile “ Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Projesi”  gibi farklı projelerde yer aldı.

Uluslararası çalışan montessori ve highscope eğitim yaklaşımlarını benimseyen okulöncesi eğitim merkezlerinde sınıf öğretmenliği ve yöneticilik yapmıştır. Farklı gelişen çocuklara olan ilgisi ile birlikte özel eğitim alanında  2-6 yaş otizm spektrum bozukluğu ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocukların kaynaştırma eğitimlerini yürüttü.  Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’ nda bireysel özel eğitim uzmanı ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Otizm Dernekleri Federasyonu tarafından “Otizm Dostu Öğretmenler” içerisinde yer almaktadır.  

Bilişsel müdahale programı, davranış sorunlarıyla baş etme yolları, etkileşime dayalı oyun terapisi, gelişim takibi ve değerlendirme, aile eğitimi,  özel gereksinimli çocuklara oyun temelli öğretim, erken müdahale programı geliştirme ve planlama, otizm, öğrenme güçlüğü ve DEHB gibi çocuk gelişimi ve özel eğitim alanında workshop, seminerine katılmıştır.

Çalışma alanları içinde :

1.ÇOCUK GELİŞİM TAKİBİ VE ERKEN MÜDAHALE
2.ANNE / BABA/ ÇOCUK DANIŞMANLIĞI (Tuvalet eğitimi, beslenme ve uyku düzeni vb.)
3. OKULA HAZIRLIK
4. KONUŞMA GELİŞİMİNİ DESTEKLEME
5. BİLİŞSEL MÜDAHALE ÇALIŞMALARI
6. OKUMA HIZLANDIRMA ÇALIŞMALARI
7. DİKKAT EKSİKLİĞİ/HİPERAKTİVİTE (DEHB) 
8. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ/DİSLEKSİ
9. DÜRTÜSELLİK 
10. GELİŞİMSEL GERİLİK 
11. RİSKLİ ÇOCUK GELİŞİM TAKİBİ VE ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI 
12.OTİZM SPEKTURUM BOZUKLUĞU/ASPERGER SENDROMU

13. DOWN SENDROMU

14. ZİHİNSEL YETERSİZLİK

15. DAVRANIŞ BOZUKLUĞU

16. SOSYAL UYUM BOZUKLUĞU

17. AKADEMİK DESTEK 

18. ÖZBAKIM/GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİNİN KAZANIMI 

Çocukların eğitimlerini planlama, geliştirme, okula hazırlık / destek ve adaptasyon sürecini planlama, problem davranışı değiştirme, ev eğitimine destek olma , anne-baba-çocuk  danışmanlığı, gelişim takibi  ve erken müdahale , etkileşime dayalı oyun terapisi, özel eğitim gibi alanlarda çalışmalarını  Özel Eğitim & Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak sürdürmektedir. 

“Her çocuk farklı gelişir.” Meslek  hayatındaki mottosudur.

Lisanslı PROJEKTİF VE GELİŞİM TESTLERİ,  Türkçe PASS/ PREP, ODİST, ODMP ve PORTAGE uygulayıcısıdır.

Nöro-gelişimsel öğrenme üzerine okul öncesi dönem çocukları için kitap hazırlamaktadır.

Posta Gazetesinde yazarlık çalışmalarını sürdürdüğü köşesinde , çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine yazılar yazmaktadır.

KATILDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER

 • DIR FLOORTİME 101 ICDL
 • ODİST (Okulöncesi Disleksi Belirtileri Testi)  
 • ODMP (Okulöncesi Disleksl Müdahale Programı)
 • DENVER 2 Gelişimsel Tarama Testi
 • Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocukların öğrenme performansını etkileyen olumlu ya da olumsuz değişkenlerin     tanımlanması ve onlara yönelik bütünsel eğitim programlarının hazırlanması
 • Duyusal Bozuklukların Desteklenmesi(Yeşim Ünveren)
 • Otistik Çocuklarda İletişim Becerilerinin Kazandırılması ve Öğretimi
 • Disleksi Eğitim Günleri
 • PREP (Okumayı Güçlendirme Programı)
 • Çocuk Projektif ve Gelişim Değerlendirme Testleri
 • Responsive Teaching*Etkileşime Dayalı İletişim Becerilerinin Öğretimi (Özcan Karaaslan)
 • Uluslararası Otizm Eğitim Günleri (3.4 ve 5)
 • Davranış Sorunlarıyla Baş etme Yolları (Dr.Aydan Aydın)
 • Aile Eğitimi Programı (Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU) 
 • Sınıfta Davranış Değiştirme
 • Oyun Temelli Etkinlikler (Yrd. Dr. Arzu ÖZEN)
 • Yeti Yitimi ve Yaşama Katılım Konferans ve Çalıştayı
 • PCDI (Otizmli Çocuklar için Erken Eğitim Programı Geliştirme ve Etkinlik Çizelgeleri Planlama – TOHUM)
 • Uluslararası Katılımlı Yetişkinlik Döneminde Otistik Bireylerin Eğitimi, Bakımı, Rehabilitasyonu Çalıştayı
 •  GOBDÖ-2 (Gilliam Otistik Bozukluk Değerlendirme Ölçeği)
 •  Portage Eğitimi-PORTAGE Uygulayıcısı
 •  PECS uygulayıcısı
 •  Otizm ve DEHB Sempozyumu
 •  Uluslararası Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları III
 •  PASS MÜDAHALE PROGRAMI 
 •  Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Bilişsel Müdahale Programı
 • İstanbul Otizm Eğitim Günleri
 •  SHÇEK Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme Programı
 • Çocukta Yaratıcılık ve Drama
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
 

UYGULADIĞIM TEST VE ÖLÇEKLER

 • ODİST (Okulöncesi Disleksi Belirtileri Testi)  
 • DENVER 2 Gelişimsel Tarama Testi
 • GOBDÖ-2 (Gilliam Otistik Bozukluk Değerlendirme Ölçeği)
 • Draw A Person (Bir Adam çiz)
 • Alexander Pratik Zeka Testi
 • Cattell 2A  Testi
 • Cattell 3A Testi
 • Good Enough Harris Testi 
 • Porteus Labirentleri Testi
 • AGTE
 • Bender Gestalt Motor Algılama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Gesell Gelişim Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim-Kelime Testi