Pınar Cömertler

Pınar Cömertler

Psikolojik Danışman / Sinir Bilim Uzmanı

Özgeçmiş

2005 yılında Çukurova üniversitesi Psikolojik Danışmanlık lisans eğitimini tamamlamıştır. Ankara ve İstanbul’da farklı özel okulların rehberlik biriminde uzun süre çocuklar ve ailelere yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu süre zarfı içinde terapistlik eğitimlerine ağırlık vererek farklı danışmalık merkezlerinde çocuk, ergen ve yetişkinle ile bireysel psikoterapi seansları ve yaşantı grup seansları yapmaya devam etmiştir. 2021’de Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Çocuklarda oyun terapisi ve ebeveyn danışmanlığı, ergen ve yetişkinlerle ağırlıklı olarak EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) ve Somatik Deneyimleme uygulamalarını kullanarak psikoterapi seansları yapmaktadır. Travma, travmanın bedende tutulması ve travma çözümlenmesi üzerine nörobilim temelli araştırmalara ilgi duymakta. Aynı zamanda beden ağırlıklı terapilere ek olarak Mindfulness, Nefes Terapisi ve Yoga ile ilgilenmektedir.


Terapistlik Eğitimleri:
Psikodrama (İstanbul Psikodrama Enstitüsü- Deniz Altınay)
Somatik Deneyimleme (Somatic Experiencing Trauma Institute)
EMDR Avrupa Akredite Terapist ( Enstitü Ay- Asena Yurtsever)
Deneyimsel Oyun Terapisi (Prof. Dr. Byron E. Norton ve Dr. Carol Norton)
Aile Danışmanlığı (Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü)
Geştalt Terapisi (Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar)
Uyguladığı Testler:
Rorschach ve Projektif Testler Derneğin’den “Çocuk Rorschach Testi”
Rorschach ve Projektif Testler Derneğin’den “Ergen ve Yetişkin Rorschach Testi”
CAT (Children’s Apperception Test)
TAT (Tematik Algı Testi)
Rorschach ve Projektif Testler Derneğinden “Psikoanalitik Çizim Testleri”
CAS (Cognitive Assessment System) Testi