Pınar Cömertler

Pınar Cömertler

Psikolojik Danışman / Sinir Bilim Uzmanı

Özgeçmiş

2005 yılında Çukurova üniversitesi Psikolojik Danışmanlık lisans eğitimini tamamladı. 2021’de Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim Yüksek Lisans programına başladı. “Polivagal Perspektifinden Travmanın Nörobiyolojisi ve Klinikteki Görünümü Olarak Somatik Deneyimleme Yaklaşımı” konu başlıklı gözden geçirme projesi ile bölümü tamamladı.

İstanbul Psikodrama Enstitüsünde Deniz Altınay ile Psikodrama eğitimine başladı, eğitim süresince bir çok konferans ve seminere katıldı. Eğitimi “Kayıp ve Yaz Sürecinde Olumsuz Beden Hafızasının Psikodrama İle Dönüştürülmesi” konulu tez çalışması ile tamamladı. Ayrıca İstanbul Psikodrama Enstitüsü tarafından ayrı bir uzmanlık dalı olarak verilen “Çocuk Psikodraması” sertifikasını aldı.

Somatik Experiencing İnternational Institute tarafından verilen beden odaklı psikobiyolojik bir terapi yaklaşımı olan “Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Programını” tamamladı. Eğitim süresince Ariel Giarretto, Sonia Gomes, Raja Selwam gibi hocaların süpervizyon çalışmalarına katıldı.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) terapisi 1. ve 2. Düzey eğitimlerini tamamlayarak EMDR Terapisti sertifikasını aldı.

Ergen ve yetişkinlerle ağırlıklı olarak EMDR ve Somatik Deneyimleme uygulamalarını kullanarak psikoterapi seansları yapmaktadır. Travma, travmanın bedende tutulması ve travma çözümlenmesi üzerine nörobilim temelli araştırmalara ilgi duymakta, beden ağırlıklı terapilere ek olarak Mindfulness, Nefes Terapisi ve Yoga ile ilgilenmektedir.

Terapistlik Eğitimleri:

Psikodrama (İstanbul Psikodrama Enstitüsü- Deniz Altınay)

Çocuk Psikodraması (İstanbul Psikodrama Enstitüsü- Deniz Altınay)

Somatik Deneyimleme (Somatic Experiencing Trauma Institute)

EMDR Terapisti ( Enstitü Ay- Asena Yurtsever)

Deneyimsel Oyun Terapisi (Prof. Dr. Byron E. Norton ve Dr. Carol Norton)

Aile Danışmanlığı (Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü)

Geştalt Terapisi (Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar)

Uyguladığı Testler:

 Rorschach ve Projektif Testler Derneğin’den “Çocuk Rorschach Testi”

 Rorschach ve Projektif Testler Derneğin’den “Ergen ve Yetişkin Rorschach Testi”

 CAT (Children’s Apperception Test)

 TAT (Tematik Algı Testi)

 Rorschach ve Projektif Testler Derneğinden “Psikoanalitik Çizim Testleri”

 CAS (Cognitive Assessment System) Testi

Katıldığı Seminer ve Konferanslar:

1.Ulusal Nöropsikoloji Yaz Zirvesi- “Travmanın Nörobiyolojisi” (Konuşmacı)

“Polyvagal Teori” -Dr. Stephen Porges Semineri

“Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim- Esnek Dayanıklılık Yol Haritası Modeli”-Maggie Kline Semineri

“Güvenli Bağlanan İlişkiler- Çift Terapisinde Psikobiyolojik Bir yaklaşım (PACT)- Stan Tatkin Semineri

İstanbul Psikodrama Konferansı- Judith TESZARY

İstanbul Psikodrama Konferansı- Kuşaklararası Psikodrama (Transgeneration Psychodrama)

Katıldığı Projeler:

“Covid-19 Sağlık Çalışanlarına Gönüllü Destek Projesi”- Somatik Deneyimleme Türkiye Ekibi ( Peter A. LEVİNE araştırma ödülü)